Drenasi e dorëzojë draftin e Planit Strategjik për 5 vitet e ardhshme

  • 64670197_352114035451670_3521573776254828544_n
  • 65170422_2446050775451066_744759273430450176_n (1)
  • 65034547_1833368536766692_7979012052905623552_n

Komuna e Drenasit sot prezantojë draftin e Planit Strategjik të Kujdesit Primar Shëndetësor për Komunën e tyre.

AQH bashkë me Këshillin Drejtues dhe grupin punues kanë punuar intensivisht në adresimin dhe prioritizimin e aktiviteteteve që duhet të punohet në 5 vitet e ardhshme, duke u mbështetur në nevojat e komunitetit.