Buletini Nr 2, Përgjigja e AQH’së ndaj shpërthimit të COVID-19