Buletin – Reagimi i Projektit AQH ndaj shpërthimit të COVID-19′