• Aktivitetet

Aktivitetet e fundit

  Dhjetor

 • Introduction to Service Packages

  Hyrje në Pakot e Shërbimit

  Më 12 dhjetor 2016, projekti AQH ka ftuar udhëheqës të lartë nga komunat e përzgjedhura për një prezantim të pakove të shërbimit. Menaxherët e lartë nga 4 ...

  MË SHUMË
 • Untitled-1

  Bashkëpunimi me Projektin “Shëndet për të Gjithë”- Shqipëri

  Stafi i projektit AQH realizoi një vizitë të shkurtër dy-ditore në Tiranë, me qëllim të bashkëpunimit me koleget e ...

  MË SHUMË
 • 1 AQH support to the National Committee for Clinical Practice Guidelines

  Mbështetja e AQH-së për Komitetin Kombëtar për Udhërrëfyes dhe Protokole Klinike (KKUPK)

  Me kërkesë të kryesuesit të KKUPK, AQH mbështeti një program trajnimi tre-ditor mbi metodologjinë ...

  MË SHUMË
 • Untitled-1

  Grupi punues për të Dhënat Mjekësore

  Pas një kërkese nga MSH, AQH ka mbështetur GP përgjegjës për rishikimin e të dhënave mjekësore. Takimi u mbajt më 6 dhjetor në QZHMF me gjithsejtë ...

  MË SHUMË
 • Nëntor

 • Patients Rights Division_MoH

  Divizioni për të Drejtat e Pacientit në MSH– Tryezat e Rrumbullakëta

  Me qëllim të promovimit të lidhjes direkte telefonike të Ministrisë së Shëndetësisë për ankesa nga pacientët, AQH ...

  MË SHUMË
 • Communication and Counseling

  Trajnimi për Komunikim dhe Këshillim

  Studimi Cilësisë së Kujdesit nga Projekti ka përfshirë një vlerësim të shkathtësive të komunikimit dhe këshillimit të përdorura gjatë konsultimeve ...

  MË SHUMË
 • Gender-awareness-and-social-inclusion-1

  Trajnimi për Ndërgjegjësimin Gjinor dhe Përfshirjen Sociale

  Duke pasur parasysh se një nga komponentët e projektit AQH synon ofrimin e shërbimeve cilësore që u përgjigjen nevojave të ...

  MË SHUMË
 • Untitled-1

  Vlerësimi i Projekteve të Përmirësimit të Cilësisë (PPC)

  Propozimet e PPC-ve të zhvilluara nga komunat janë vlerësuar gjatë një sërë vizitash në terren të cila u realizuan në mes të ...

  MË SHUMË
 • Tetor

 • October 2016

  Ngritja e kapaciteteve të Shoqatës së të Drejtave të Pacientëve në Kosovë (PRAK)

  Prej datës 27 deri 29 tetor 2016, projekti AQH ka organizuar një trajnim 3 ditorë me temë Menaxhimi i Ciklit ...

  MË SHUMË
 • Korrik

 • Photo 2_QIPs training

  Hartimi i projekteve për përmirësimin e cilësisë

  Dr. Manfred Zahorka nga Swiss TPH ka ofruar një trajnim 2-ditor për të ndihmuar menaxherët e KPSH në përpilimin e projekteve për ...

  MË SHUMË