• Efekti i Planeve Individuale të kujdesit për pacientët me Diabet tipi 2

  Stafi mjekësor dhe punëtorët social kanë hartuar një plan të kujdesit për secilin pacient me Diabet tipi 2, të moshës ...

  MË SHUMË 
 • Drenasi e dorëzojë draftin e Planit Strategjik për 5 vitet e ardhshme

  Komuna e Drenasit sot prezantojë draftin e Planit Strategjik të Kujdesit Primar Shëndetësor për Komunën e tyre. AQH ...

  MË SHUMË 
 • Ana njerëzore e mjekësisë – Tema e Konferencës WONCA 2019

  Ekipi i Projektit AQH dhe bashkëpunëtorët e projektit, ishin ndër 1877’të profesionistët shëndetësor që morrën pjesë ...

  MË SHUMË 
 • Rëndësia e të qenurit aktiv kudo që jeni

  Aktiviteti fizik🧘‍♀️🚴‍♀️🏊‍♀️ ose ushtrimet e rregullta e ...

  MË SHUMË 
 • Modeli i Kujdesit të Integruar së AQH’së është prezantuar në Konferencën EHMA

  Delegacioni nga Kosova po e prezanton projektin AQH dhe modelin e Kujdesit të Integruar në konferencën ...

  MË SHUMË 

Qëllimi

Shëndeti i popullatës së Kosovës është përmirësuar, me ofrues dhe menaxhues të forcuar të kujdesit shëndetësor të aftë për përmbushjen e nevojave të pacientëve (veçanërisht të grupeve të cenueshme), të cilët janë më të vetëdijshëm për të drejtat dhe nevojat e tyre.

 • Rezultati 1

  Ofruesit e Kujdesit Parësor Shëndetësor në komunat partnere të projektit ofrojnë shërbime cilësore që i përgjigjen më mirë nevojave të komuniteteve, përfshirë ato të grupeve të cenueshme.

 • Rezultati 2

  Menaxherët shëndetësor në komunat partnere të projektit përmirësojnë performancën e tyre në udhëheqjen e ofrimit të shërbimeve drejt përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë që i përgjigjet nevojave të komuniteteve.

 • Rezultati 3

  Vetëdijësimi mbi shëndetin dhe sjellja e popullsisë për kërkimin e kujdesit shëndetësor në komunat partnere të projektit është përmirësuar (në veçanti të grupeve të cenueshme) dhe komunitetet janë fuqizuar që të kërkojnë të drejtën për shërbime cilësore dhe qasje më të mirë në kujdes shëndetësor.

Publikimet

 • AQH-QoC-Dardana - WEB_Page_1_ALB

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Dardanë

  SHKARKO
 • AQH-QoC-Deçan - WEB_Page_1

  Studimi i cilësisë së kujdesit shëndetësor 2018 – Deçan

  SHKARKO

Lajmet

 • 64670197_352114035451670_3521573776254828544_n

  Drenasi e dorëzojë draftin e Planit Strategjik për 5 vitet e ardhshme

  Komuna e Drenasit sot prezantojë draftin e Planit Strategjik të Kujdesit Primar Shëndetësor për ...

  MË SHUMË
 • IMG_5225 (1)

  Ana njerëzore e mjekësisë – Tema e Konferencës WONCA 2019

  Ekipi i Projektit AQH dhe bashkëpunëtorët e projektit, ishin ndër 1877’të profesionistët shëndetësor ...

  MË SHUMË
 • 64684504_2484641098432566_6805209499637383168_n

  Rëndësia e të qenurit aktiv kudo që jeni

  Aktiviteti fizik🧘‍♀️🚴‍♀️🏊‍♀️ ose ushtrimet e rregullta e përmirësojnë ...

  MË SHUMË
 • 64735158_621698061654448_1637261534897897472_n

  Modeli i Kujdesit të Integruar së AQH’së është prezantuar në Konferencën EHMA

  Delegacioni nga Kosova po e prezanton projektin AQH dhe modelin e ...

  MË SHUMË