• Qytetarët e Fushë Kosovës adresuan problemet shëndetësore në Komunën e tyre

    Cilat janë problemet shëndetësore që ju shqetësojnë juve? Si mendoni ju që ato mund të përmirësohen? Këto ...

    MË SHUMË 
  • Shënimi i Ditës Botërore të Diabetit

    Në Ditën Botërore të Diabetit Shoqata Kombëtare e Diabetit-Kosovë me mbështetjen e Projektit AQH mblodhi qindra qytetarë në Komunën e Pejës për ...

    MË SHUMË 
  • Nëse ke një apo më shumë prej këtyre faktorëve të rrezikut atëherë vizito mjekun familjar!

     

    MË SHUMË 
  • Lansimi i Pakos së Shërbimeve për Diabetin dhe Hipertensionin

    Të enjtën me dt. 19 prill 2018, z. Xhafer Tahiri, Kryetar i Komunës së Vushtrrisë, ka shënuar fillimin e Pakos së Shërbimeve në ...

    MË SHUMË 
  • Zyret e reja te Projektit AQH

    Projekti AQH që nga data 1 prill 2018 ndodhet në zyret e reja në adresën: rr. Tirana Prime Residence, C 4/3 Hyrja D, Kati 6, banesa nr. 16, 17 & 18, 10000 ...

    MË SHUMË 

Qëllimi

Shëndeti i popullatës së Kosovës është përmirësuar, me ofrues dhe menaxhues të forcuar të kujdesit shëndetësor të aftë për përmbushjen e nevojave të pacientëve (veçanërisht të grupeve të cenueshme), të cilët janë më të vetëdijshëm për të drejtat dhe nevojat e tyre.

  • Rezultati 1

    Ofruesit e Kujdesit Parësor Shëndetësor në komunat partnere të projektit ofrojnë shërbime cilësore që i përgjigjen më mirë nevojave të komuniteteve, përfshirë ato të grupeve të cenueshme.

  • Rezultati 2

    Menaxherët shëndetësor në komunat partnere të projektit përmirësojnë performancën e tyre në udhëheqjen e ofrimit të shërbimeve drejt përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë që i përgjigjet nevojave të komuniteteve.

  • Rezultati 3

    Vetëdijësimi mbi shëndetin dhe sjellja e popullsisë për kërkimin e kujdesit shëndetësor në komunat partnere të projektit është përmirësuar (në veçanti të grupeve të cenueshme) dhe komunitetet janë fuqizuar që të kërkojnë të drejtën për shërbime cilësore dhe qasje më të mirë në kujdes shëndetësor.

Publikimet

  • banner-aqh

    Dita Botërore e Diabetit: Çfarë e shkakton diabetin, cilat janë llojet e ndryshme të tij dhe si mund të trajtohet?

    SHKARKO
  • Poster-2

    Poster-2

    SHKARKO

Lajmet

  • 46965331_762308124106312_699747921679089664_n

    Qytetarët e Fushë Kosovës adresuan problemet shëndetësore në Komunën e tyre

    Cilat janë problemet shëndetësore që ju shqetësojnë juve? Si mendoni ju që ato ...

    MË SHUMË
  • 46323374_937329833322400_2254805328719773696_n

    Shënimi i Ditës Botërore të Diabetit

    Në Ditën Botërore të Diabetit Shoqata Kombëtare e Diabetit-Kosovë me mbështetjen e Projektit AQH mblodhi qindra qytetarë në Komunën e Pejës për të bërë ...

    MË SHUMË
  • Untitled

    Nëse ke një apo më shumë prej këtyre faktorëve të rrezikut atëherë vizito mjekun familjar!

     

    MË SHUMË
  • IMG_2287

    Lansimi I fushatës së edukimit shëndetësor lidhur me faktorët e rrezikut për diabetin dhe hipertensionin

    Të premten, më 16 mars 2018 ...

    MË SHUMË