• Buletini Nr 2, Përgjigja e AQH’së ndaj shpërthimit të COVID-19

  MË SHUMË 
 • Buletin – Reagimi i Projektit AQH ndaj shpërthimit të COVID-19′

  MË SHUMË 
 • Profesionist shëndetësor, kujdesuni për veten tuaj në këtë kohë të COVID-19.

  MË SHUMË 
 • Përdorimi i produkteve të duhanit rrit rrezikun që të prekeni nga COVID-19.

  MË SHUMË 
 • Nëse ju u përmbaheni këshillave në vijim, ju e mbroni veten dhe të tjerët përreth jush

  MË SHUMË 

Qëllimi

Shëndeti i popullatës së Kosovës është përmirësuar, me ofrues dhe menaxhues të forcuar të kujdesit shëndetësor të aftë për përmbushjen e nevojave të pacientëve (veçanërisht të grupeve të cenueshme), të cilët janë më të vetëdijshëm për të drejtat dhe nevojat e tyre.

 • Rezultati 1

  Ofruesit e Kujdesit Parësor Shëndetësor në komunat partnere të projektit ofrojnë shërbime cilësore që i përgjigjen më mirë nevojave të komuniteteve, përfshirë ato të grupeve të cenueshme.

 • Rezultati 2

  Menaxherët shëndetësor në komunat partnere të projektit përmirësojnë performancën e tyre në udhëheqjen e ofrimit të shërbimeve drejt përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë që i përgjigjet nevojave të komuniteteve.

 • Rezultati 3

  Vetëdijësimi mbi shëndetin dhe sjellja e popullsisë për kërkimin e kujdesit shëndetësor në komunat partnere të projektit është përmirësuar (në veçanti të grupeve të cenueshme) dhe komunitetet janë fuqizuar që të kërkojnë të drejtën për shërbime cilësore dhe qasje më të mirë në kujdes shëndetësor.

Publikimet

 • 1

  Buletini Nr 2, Përgjigja e AQH’së ndaj shpërthimit të COVID-19

  SHKARKO
 • 1

  Buletin – Reagimi i Projektit AQH ndaj shpërthimit të COVID-19

  SHKARKO

Lajmet

 • 1

  Buletin – Reagimi i Projektit AQH ndaj shpërthimit të COVID-19′

  MË SHUMË
 • 3

  Profesionist shëndetësor, kujdesuni për veten tuaj në këtë kohë të COVID-19.

  MË SHUMË
 • 2

  Përdorimi i produkteve të duhanit rrit rrezikun që të prekeni nga COVID-19.

  MË SHUMË
 • 1

  Nëse ju u përmbaheni këshillave në vijim, ju e mbroni veten dhe të tjerët përreth jush

  MË SHUMË