• Shpërndarja e pajisjeve bazike të kujdesit parësor shëndetësor (KPSH)

  Gjatë javëve të kaluara, janë dorëzuar pajisjet bazike mjekësore për kujdesin parësor shëndetsor (KPSH), për 81 ...

  MË SHUMË 
 • Ofrimi i pajisjeve bazike të KPSH-së për 81 QKMF dhe QMF

  Që nga fillimi i këtij viti, projekti AQH ka qenë duke punuar për prokurimin e pajisjeve bazike të Kujdesit Primar Shëndetësorë për ...

  MË SHUMË 
 • Punëtoria e dytë mbi kujdesin e integruar

  Në nëntor të vitit 2017, Dr. Viktoria Stein mbajti punëtorinë e dytë me anëtarët e grupit punues dhe akterët kryesor, me qëllim që të prezantoj ...

  MË SHUMË 
 • Aktiviteti i përbashkët i “shqyrtimit kolegial” me projektin “Shëndeti për të gjithë” (Projekti HAP) në Shqipëri

  Nga data 5-8 nëntor të vitit 2017, projekti i AQH-së ka organizuar ...

  MË SHUMË 
 • Krijimi i fletë-notimit të komunitetit për komunën e Lipjanit

  Më 2 Tetor 2017, Paula Valentine, një eksperte ndërkombëtare nga Save the Children, ligjëroi  punëtorinë një ditore në Hotel ...

  MË SHUMË 

Qëllimi

Shëndeti i popullatës së Kosovës është përmirësuar, me ofrues dhe menaxhues të forcuar të kujdesit shëndetësor të aftë për përmbushjen e nevojave të pacientëve (veçanërisht të grupeve të cenueshme), të cilët janë më të vetëdijshëm për të drejtat dhe nevojat e tyre.

 • Rezultati 1

  Ofruesit e Kujdesit Parësor Shëndetësor në komunat partnere të projektit ofrojnë shërbime cilësore që i përgjigjen më mirë nevojave të komuniteteve, përfshirë ato të grupeve të cenueshme.

 • Rezultati 2

  Menaxherët shëndetësor në komunat partnere të projektit përmirësojnë performancën e tyre në udhëheqjen e ofrimit të shërbimeve drejt përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë që i përgjigjet nevojave të komuniteteve.

 • Rezultati 3

  Vetëdijësimi mbi shëndetin dhe sjellja e popullsisë për kërkimin e kujdesit shëndetësor në komunat partnere të projektit është përmirësuar (në veçanti të grupeve të cenueshme) dhe komunitetet janë fuqizuar që të kërkojnë të drejtën për shërbime cilësore dhe qasje më të mirë në kujdes shëndetësor.

Publikimet

 • Aktivitetet vjetore dhe raporti mbi outputet: Janar – Qershor 2017

  SHKARKO
 • standard guidline

  Standardet dhe Udhëzues për OJQ në krijimin e materialeve për edukim shëndetësor

  Nëntor 1, 2017 SHKARKO

Lajmet

 • IMG_1504

  Takimi me akterët për pakot e shërbimeve

  Në dhjetor të vitit 2017 është mbajtur një takim me akterë, me qëllim të informimit të tyre mbi zbatimin e pakos së shërbimeve. Gjatë takimit u ...

  MË SHUMË
 • 20171115_113349

  Ceremonia e hapjes së Qendrës së Mjekësisë Familjare (QMF) në Vushtrri

  Komuna e Vushtrrisë, me mbështetjen e donatorëve dhe autoriteteve të kujdesit shëndetësor ...

  MË SHUMË
 • IMG_6717

  Funksionalizimi i hapësirave për këshillim dhe edukim shëndetësor në 12 QKMF

  Së bashku me projektin AQH, drejtorët e 12 QKMF kanë identifikuar lokacionet për ...

  MË SHUMË
 • IMG_1086

  Planet e veprimit lidhur me pakon e shërbimit

  Pasi që e kemi përfunduar Vlerësimin e Shpejtë në Qershor të vitit 2017  drejtorët e QKMF-ve të 4 komunave të pakove të shërbimeve kanë punuar me ...

  MË SHUMË