• Publications

For Public

 • lipjan

  Shërbimet e Kujdesit Parësor Shëndetësor në Lipjan

  December 26, 2018

  Fletëpalosje për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Qytetarëve në Kujdesin Shëndetësor

  DOWNLOAD
 • 3

  Charter of Patients’ Rights

  DOWNLOAD
 • 3

  World Diabetes Day: What causes diabetes, what are the different types and how can it be treated?

  DOWNLOAD
 • standard guidline

  Standards and NGO Guide for the Production of Health Education Materials

  November 1, 2017

  DOWNLOAD