Një qasje e re që është mbështetur nga projekti ynë gjithashtu

Një qasje e re që është mbështetur nga projekti ynë gjithashtu, është përdorimi i Tele-mjekësisë për pacientët me sëmundje kronike. Në vend që atyre të ju duhet të shkojnë në Qendrat e Mjekesise Familjare, pacientëve me sëmundje të sheqerit (diabetit) dhe shtypje të lartë të gjakut (hipertension) ju është mundësuar që të marrin këshilla dhe […]

Udhëheqësi i zyrës për Komunitete dhe Kthim nga Komuna e Rahovecit Lendrit Qeli

Udhëheqësi i zyrës për Komunitete dhe Kthim nga Komuna e Rahovecit, Lendrit Qeli falënderoj Projektin AQH të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim për mbështetjen e dhënë ndaj Komuniteteve Romë, Ashkali Egjiptian në mbrojtje të pandemisë COVID-19. Në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Shtabet Emergjente Komunale, deri në 3000 familje në Kosovë janë mbështetur […]

Nën kufizimet e COVID-19, AQH ka ndryshuar rrjedhën e trajnimeve të Menaxhmentit

Nën kufizimet e COVID-19, AQH ka ndryshuar rrjedhën e trajnimeve të Menaxhmentit tërësisht duke kaluar në formatin on-line, duke u siguruar që të ruhet një nivel i lartë i interaktivitet gjatë trajnimeve të shpeshta. Projekti ka filluar me sukses trajnimin për 70 menaxherë shëndetësorë ne 12 komuna në Kosovë që nga fillimi i pandemisë. Rritja […]

AQH ka adaptuar shpejt strategjinë e komunikimit me komunitetin

AQH ka adaptuar shpejt strategjinë e komunikimit me komunitetin, veçanërisht për rastet siç janë pacientët me sëmundje jo-të transmetueshme dhe tek te cilët COVID-19 mund edhe të ndikojë që të sëmuren rëndë. Informimi i popullatës saktë dhe shpejtë ka qenë esenciale dhe e rëndësisë së lartë në mënyrë që të parandalohet përkeqësimi i gjendjes tek […]